Tuyển sinh năm học 2019-2020

Thứ sáu - 02/11/2018 09:24
Thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019
Trường Mẫu giáo Phú An
Trường Mẫu giáo Phú An
img 8671

    
     PHÒNG GDĐT TX BẾN CÁT
TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ AN

Số:  40/KH-MGPA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú An, ngày 01 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc tuyển sinh trẻ mầm non, năm học 2019-2020
Căn cứ công văn 195/PGDĐT- GDMN, ngày 02 tháng 7 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trẻ mầm non, năm học 2019 - 2020;
Căn cứ theo kế hoạch năm học 2019 - 2020 của đơn vị;
Căn cứ số trẻ trong độ tuổi ở địa phương:
   + Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (sinh năm 2014, 2015, 2016): 452 trẻ
   + Trẻ trong độ tuổi MG 5 tuổi (sinh năm 2014): 113 trẻ
Trường Mẫu giáo Phú An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh trẻ mầm non, năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập cho trẻ 5 tuổi.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
2. Yêu cầu:
Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ chỗ, CSVC cho học sinh.
Tuyển sinh trẻ độ tuổi Mầm non trên địa bàn xã Phú An theo chỉ tiêu được giao.
Cá nhân được phân công nhiệm vụ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước nhà trường.
II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 1. Quy định đối tượng tuyển sinh:
- Trẻ từ 36 tháng tuổi đến 48 tháng tuổi ưu tiên trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Phú An.
- Trẻ trên 48 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi nhận trẻ có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn xã Phú An.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Lớp Mẫu giáo: ( 09 lớp)
+ Khối Mầm: trẻ sinh năm 2016
+ Khối Chồi: trẻ sinh năm 2015
+ Khối Lá: trẻ sinh năm 2014
3. Số lượng tuyển sinh:
Khối lớp Số lớp, nhóm Số học sinh Tỷ lệ huy động Trong đó Số GV hiện có Số phòng học hiện có
HS cũ Tuyển mới
Khối Mầm 2 70 39.8% 31 39 4 2
Khối Chồi 3 120 73.62% 70 50 6 3
Khối lá: 4 180 100% 113
(trong đó: 55 trẻ không học hè)
143
37 8 4
  • Thường trú:
113
  • Tạm trú:
67
Tổng cộng toàn trường 9 370   244 126 18 9

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyển sinh, Quyết định Ban tuyển sinh, quy chế Ban tuyển sinh.
- Khảo sát chuẩn bị điều kiện CSVC trong hè đảm bảo tốt các điều kiện để tuyển sinh.
-  In ấn tài liệu, hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
- Thông báo rộng rãi quy định tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh thông qua truyền thông tại địa phương, bảng thông báo ngoài cổng trường.
5. Thời gian tuyển sinh:
* Thời gian cụ thể:
- Sáng từ 7h00 đến 11h00
- Chiều từ 14h đến 16h00
* Khối Lá (trẻ 5 tuổi, sinh năm 2014) :
Ngày 18, 19/7/2019 bắt đầu nhận hồ sơ học sinh cũ đã học năm 2018 – 2019 chuyển lên và nhận trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Phú An.
- Ngày 22/7/2019 đến 23/7/2019 tiếp tục nhận trẻ 5 tuổi (không còn ưu tiên cho học sinh cũ cũng như học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Phú An). Khi nhận đủ chỉ tiêu mà thời gian quy định đăng ký còn thời hạn, trường cũng xin không tiếp nhận hồ sơ.
* Khối Mầm, Chồi (trẻ 3, 4 tuổi: sinh năm 2016, 2015):
- Ngày 24/7/2019 đến ngày 25/7/2019  ưu tiên nhận trẻ đang học tại trường và trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Phú An. Khi nhận đủ chỉ tiêu mà thời gian quy định đăng ký còn thời hạn, trường cũng xin không tiếp nhận hồ sơ.
6. Thủ tục đăng ký nhập học:
- Học sinh cũ hồ sơ gồm có:
+ Túi đựng hồ sơ
+ Đơn xin nhập học năm học 2019 – 2020.
- Học sinh mới hồ sơ gồm có:
+ Túi đựng hồ sơ.
+ Đơn xin nhập học năm học 2019 – 2020.
+ Bản sao Giấy khai sinh của trẻ.
+ Hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú có tên của trẻ (photo công chứng không quá 06 tháng).
+ Sổ theo dõi sức khỏe trẻ em (photo)
+Thẻ bảo hiểm y tế (photo – nếu có)
Lưu ý: Phụ huynh chuẩn bị trước hồ sơ và túi hồ sơ khi đến trường nhận đơn đăng ký nhập học.
7. Chuẩn bị lực lượng tham gia công tác tuyển sinh.
- Chuẩn bị phân công CBGVNV tham gia công tác tuyển sinh phù hợp.
- Tập huấn cho CBGVNV tham gia công tác tuyển sinh.
- Phối hợp với các đoàn thể của xã, công an xã đảm bảo công tác giám sát, an ninh trật tự trong suốt thời gian tuyển sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Thời gian Người thực hiện Nội dung công việc
01/7/2019 – 03/7/2019 Văn phòng - Xây dựng kế hoạch, triển khai, Quyết định phân công nhiệm vụ, lập chỉ tiêu tuyển sinh.
04/7/2019 Văn phòng - Nộp Kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh về Phòng GDĐT, UBND xã
08/7/2019 - 12/7/2019
 
Văn phòng - Niêm yết thông báo và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tham mưu với UBND xã thông tin tới CMHS kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh.
18/7/2019 – 19/7/2019 Toàn bộ Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định - Tuyển sinh trẻ 5 tuổi
22/7/2019 – 23/7/2019 Toàn bộ Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định - Tiếp tục nhận trẻ 5 tuổi
24/7/2019 -  25/7/2019 Toàn bộ Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định. - Tuyển sinh trẻ 3 tuổi, 4 tuổi.
26/7/2019 Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định - Báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2019- 2020

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 của trường Mẫu giáo Phú An.

  XÁC NHẬN CỦA                                                      HIỆU TRƯỞNG
UBND XÃ PHÚ AN                       


 
                                                                                                              Lê Thị Phượng Huỳnh

Nơi nhận:                                                             
- Phòng GD-ĐT: để b/c            
- UBND xã;
- Các cá nhân trong BCĐ tuyển sinh( để thực hiện)
-  Lưu: VT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Văn bản phòng

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành : 13/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 13/09/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành : 10/08/2023

509/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ngày ban hành : 10/08/2023

506/KHLT-PGDĐT-PYT-TTYT

Ngày ban hành: 31/07/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành : 10/08/2023

Thực đơn
Bữa sáng:

Bữa trưa:

Bữa xế:

Bữa chiều:

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay23
  • Tháng hiện tại1,461
  • Tổng lượt truy cập92,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây